Правила и правилото за използване websms.bg

Включване или регистрация

Включване на регистриран потребител или регистрация на нов потребител

Регистрираите се сега,попълваики само две полета, потребителско име и вашия мобилен телефон. Можете да добавите останалите ваши дани по късно.

Искам да направя пълна регистрация

За пълна регистрация натиснете тук

бърза регистрация

Включване на регистриран потребител

Забравих пин кода


Правила и правилото за използване websms.bg

Управлението и защитата на личните данни на посетителя /потребителя на услугите на на уеб пространство websms.bg подлежат на условията на настоящия раздел, също така и на съответните разпоредби на българското законодателство за защитата на личността и защитата на личните данни, и на европейското законодателство (Директиви 95/46/ΕΚ и 97/66/ΕΚ). В тази рамка , всяка съответна настройка ще бъде предмет на настоящия раздел. При всяко положение уеб сайта websms.bg запазва правото за промяна на условията за защита на личните данни след уведомяване на посетителите/потребителите и в съществуващата и евентуално променената правна рамка. Ако някой посетител/потребител не е съгласен с условията за защитата на личните данни, предвидени в настоящия раздел, не трябва да използва услугите на websms.bg.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ:

IP АДРЕС

IP АДРЕС чрез която PC има достъп до интернет и след това в websms.bg, която се използва за статистика и при лошо ползване на уеб страницата (напр. измама срещу websms.bg), за идентифициране на лицето, което е направило тази измама.
Лични данни
Чрез регистрацията на даден посетител websms.bg събира неговите лични данни като име, фамилия, адрес, телефон, електронна поща, Данъчен Регистрационен номер , мобилен телефон и страна на пребиваване, които се използват за статистика, издаване на разписки и фактури, комуникация по въпроси, свързани с websms.bg (например, които се отнасят до насърчаване на нови програми и услуги).

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА websms.bg

С вашата регистрация на websms.bg сте съгласни със следните условия:

1. Услугата за изпращане на съобщения и управление на база данни с номера от мобилни телефони се съхранява от websms.bg, наричан по нататък «фирма».

2. Забранено е използването на услугите на фирмата за изпращане на sms съобщения със сексуално , расистко или всякаква форма на дискриминация, накърняващо морала и личността на дадена личност или на група от хора .

3. Съгласни сте, че при съдебно преследване от трети лица поради каквато и да е причина, свързана с изпращането на вашите sms съобщения, поемате изцяло отговорността и сте съгласни, че фирмата не носи отговорност в никакъв случай.

4. Приемате, че фирмата поема доставката на sms съобщенията до мрежата на фирмите на мобилни телефони и не отговаря за неуспешна или закъсняла доставка на някой(и) съобщения. Успешната и навременната доставка също зависи от:
α) Дали абонатът се намира в зона, обхваната от мрежата му.
б) Дали неговият апарат е включен.
в) Дали времето позволява нормалното функциониране на мрежата.
с) Дали мрежата е претоварена.
В никакъв случаи не може да се търси отговорност на фирмата за неуспешно или забавено изпращане на съобщение (а).

5. Редактирате (събиране, запаметяване,използване) лични данни и номера на мобилни телефони само след писмено одобрение от собственика на този номер.

6. Гарантирате, че при искане от даден собственик на телефонен номер да бъде изключен вашата клиентела, ще изключите този номер от вашия списък.

7. Гарантирате, че в никакъв случаи няма да изпращате съобщения чрез услугите на фирмата , с цел масова реклама, на случайни мобилни телефони номера (spamming).

8. При не спазване на едно от условията на договора фирмата запазва правото на отказ на своите услуги.

9. С вашата регистрация в websms.bg сте съгласни с всичките условия без никакво колебание.

10. Не е позволено използването на бутони (назад- напред) също така и подновяването на всякаква подстраница на websms.bg,за да се избегнат двойни изпращания и двойно таксуване. При неправилно използване, в резултат на което се стига до двойно таксуване или двойно изпращане на съобщения, фирмата не поема никаква отговорност.

11. websms.bg запазва правото на промяна на ценнообразуването, което ще бъде винаги заявено в ценорасписа на уеб страницата.

12. websms.bg запазва правото да смени и/или промени, и/или преразглежда по всяко време и без предизвестие.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТСъгласие между фирма Web Solutions Company L.T.D. и другия подписващ (от тук нататък наричани „страните“), че страните желаят да разменят помежду си информация, която може да бъде поверителна и/или собственост. За защита и осигуряване на такава информация страните се съгласяват със следното:

1.Поверителната информация която произтича от това споразумение за поверителност (“поверителна информация”) е описана по-долу и съдържа: Техническа и фирмена информация, която е свързана с патентовани идеи и/или търговски тайни, съществуващи услуги и/ или услуги, които са към приключване, проучване и развитие, производство, клиенти, цени, реклама, съществуващи или бъдещи професионални модели, независимо дали такава информация е дефинирана като „поверителна информация“ в момента, в който е станала известна . Поверителната информация, която страните се обвързват да запазят ще трябва да се спомене като поверителна или писмено или по който и да е друг носител на информация.

2.Страните ще използват поверителна информация с цел проучване на вероятно бъдещо сътрудничество и/ или консултантски отношения между двете страни и няма да разкрият на никой и по никакъв начин част или цялата поверителна информация, освен ако не се споразумеят писмено за нещо различно.

3.Двете страни ще ограничат разкриването на поверителна информация в рамките на организацията на директори, управители или служители, които трябва да са запознати с тази информация, и тази информация не трябва да се разкрива на трети лица, нито на физически, нито на юридически или с друг статут / форма без писмено разрешение. Страните се обвързват да изпълняват задълженията, които се споменават в този параграф с всички необходими средства, така че да обвържат с тези задължения служители, представители, съветници и други, които ще имат достъп до тази поверителна информация.

4.Това споразумение не задължава страните да спазват поверителна информация, която е придобита преди подписването на настоящия ; (b)станала известна от страната, която я е изготвила.

5.Страните гарантират, че имат право на разкриване на обменената помежду си информация, която се урежда от този договор..

6.Този договор не създава , прехвърля, дава, възлага на никоя от страните правата за лиценз или собственост върху поверителна информация, която се размени като такава, която е описана в параграф 2. Също така и специално никакъв лиценз или прехвърляне на права върху интелектуална собственост не е предоставено или не се подразбира от този договор.

7.Никоя от страните не е отговорна по никакъв начин за решения, задължения, разходи, промени в професионални практики, планове, продукти, услуги и/ или други направени от страните базирани на поверителна информация, която са разменили в съгласие с настоящото споразумение..

8.В случай на нарушение на който и да е параграф от този договор се прие и е разбрано че страната, която не е направила нарушение си запазва правото на евендуален иск за обещетение в резултат на вреда, която е предизвикана от разкриването на поверителна информация.

9.Този договор анулира предишни споразумения или представителство. Каквото и да е допълнение и/или промяна ще трябва да стане писмено и да се подпише и от двете страни. Този договор се състави на основа на законите в България и в случай нарушение отговорни за спорове са съдилищата, които се намират в България.

10. Ако някой от параграфите не може да е валиден тогава се признава от двете страни , че останалите параграфи важат напълно и признават че разбират и подписват този договор доброволно и приемат всички задължения, които произтичат от подписването му.